Plans de sostenibilitat integrals

Reducció petjada de carboni

Assessorament sobre la base d'economia circular (4Rs)

Auditoria per certificació com empresa sostenible

Finances operatives sostenibles

Estudi d'oportunitats i riscos en sostenibilitat i circularitat

Plans de comunicació com avantatge competitiu

Gestió i optimizació del circulant

Serveis

Donem suport a empreses i organitzacions en la seva ruta cap a l’optimització de la seva cadena de valor mitjançant reducció de costos i eficiència

Descarrega el díptic comercial en PDF

Plans de sostenibilitat integrals

Dissenyem un pla de treball perquè l'empresa es senti còmoda en aquesta transformació

 • Assessoria per preparar un pla futur de transformació sostenible, tenint en compte el seu estat de maduresa, el seu entorn i expectatives de futur. Mirar cap a futurs escenaris, fer un Planning profund de processos, tècniques i tecnologies.
 • Identificar l’impacte i traçar camins cap a la reducció de consum.
 • Pla estratègic de compliment i comunicació dels ODS ‘s, principals magnituds (KPI’s) i evolució / tendència anual.
 • Millores de rating.

Reducció petjada de carboni

Mostrar la preocupació pel medi ambient i la societat mitjançant el coneixement real de la seva petjada

 • Conèixer els costos de reducció de Carboni.
 • Plans detallats per quantificar oportunitats, identificar mecanismes de finançament o ajudes. Accés a l’eficiència energètica i energia renovable estimulant el desenvolupament econòmic.
 • Establir polítiques i objectius de reducció d’emissions, tant industrials com de transport.

Assessorament sobre la base d'economia circular (4Rs)

Optimitzar el model econòmic a través de l'alternativa de disseny, operació i cadena de subministrament

 • Identificar oportunitats perquè les organitzacions creïn valor i protegeixin el medi ambient millorant la gestió dels recursos, eliminant el malbaratament mitjançant un millor disseny o operació i maximitzant el cicle de vida del producte.
 • Anàlisi de cicle de vida de productes, processos i serveis mitjançant programari especialitzat (LCA).
 • Eliminar residus i contaminació des del disseny.
 • Mantenir productes i materials en ús.

Auditoria per certificació com empresa sostenible

Només es millora el que es mesura

 • Estar certificat és una via per intensificar la teva comunicació sobre l’impacte positiu i la diferenciació a través del compromís mediambiental, social i de governança. T’acompanyem en aquest procés d’obtenció de la qualificació i en l’incentiu de millorar cada any.
 • Auditories de la teva cadena de subministrament.
 • Alternatives viables a la certificació.

Finances operatives sostenibles

Tenim cura dels aspectes financers en les operacions corrents de l'empresa

 • Entendre bé el negoci com a font principal de transformació cap a la sostenibilitat.
 • Oferim models senzills d’anàlisi i previsions financeres basats en un objectiu determinat a resoldre.
 • Important conèixer el finançament necessari de l’actiu circulant!
 • Apostem per un creixement sostenible sense obviar la rendibilitat i els dividends.
 • Realitzar diagnòstics complets, clars i concrets que ens permetin establir el pla d’acció.

Integrem aspectes socials i mediambientals de manera rendible per a tots els Stakeholders

Estudi d'oportunitats i riscos en sostenibilitat i circularitat

Aconseguim resiliència a la Cadena de Subministraments

 • Supply Chain Risk Management (SCRM), enfocament Triple-A.
 • Cadenes de subministraments sostenibles, generadores de valor.
 • Definició de Punts Crítics (Pinch points) que poden afectar negativament el rendiment de nodes / activitat.
 • Criteris, objectius i alternatives en el disseny de la cadena de subministraments.
 • Agilitat vs redundància, capacitat de reacció als canvis en la demanda.
 • Alineament, coordinació i millora de gestió de la informació.
 • Adaptabilitat als canvis de mercat, capabilities.

De planificació estratègica a estratègia planificada

Plans de comunicació com avantatge competitiu

Potenciar la imatge de marca d'acord amb la transformació sostenible

 • Busquem ser un referent per a la societat i stakeholders. Imatge positiva, conscient amb la nostra contribució a la millora social i mediambiental.
 • Transmetre confiança i veracitat als empleats facilitant l’atracció de nou talent.
 • Aconseguir major visibilitat, conversa i fidelització en mitjans.
 • Proposta d’estratègies de comunicació que aportin solucions rendibles.

Oportunitat d'explorar noves relacions comercials amb grups d'interès de valors afins

Gestió i optimizació del circulant

Sense clients no hi ha empresa

 • Ràtios operatius, estacionalitats.
 • Anàlisi de liquiditat + rendibilitat de compra.
 • Predicció de la demanda i optimització d’estocs. Nivell de servei i estoc de seguretat.
 • Reducció de costos associats a l’inventari.
 • Pooling d’estocs (agregació), càlcul i dimensionament.
 • Millora de retorn d’inversió (GMROI, gross margin return on investment).
 • KPI’s de gestió de compres i proveïdors. Nivell d’estoc i servei, magatzems i distribució.

El benefici migra cap a on es prenen les decisions