Pèrgola Fotovoltaica de Figueres

Sector Renovables

Sostenibilitat cadena hotelera

Sector HORECA

Gestió i Optimizació del Circulant

Sector Industrial

Clínica regional

Sector Sanitari

Experiència

Projectes a destacar en l’àmbit nacional i internacional pel seu valor sostenible i impacte positiu al canvi climàtic.

Els uneix la simplicitat, confiança i rendibilitat com a denominador comú.

Liderem la transformació de manera flexible.

Sector Renovables

Pèrgola Fotovoltaica de Figueres

Ajuntament de Figueres

Sector Renovables
Pèrgola Fotovoltaica de Figueres
Ajuntament de Figueres
Promotor: Ajuntament de Figueres, Girona.
Col·laboració amb despatxos professionals de Càceres Arquitectes, Azimut 360 i Ferrovial.
DIRECCIÓ FACULTATIVA, LFN Photovoltaics S.L
PROJECTE – AS BUILT – TÈCNIC Executiu, 2011
Disseny i càlcul de la instal·lació fotovoltaica per a autoconsum sobre coberta.
Potència total solar FV instal·lada 106,63 kWp.

Punts clau

 • Espai polivalent per al desenvolupament de diferents activitats i usos sota coberta proporcionant estanquitat davant pluja o neu i llum natural al ser un tancament translúcid.
 • Setmanalment alberga a el mercat de productes artesanals i ecològics de Figueres.
 • La instal·lació té un impacte positiu amb el medi ambient ja que no genera cap tipus de residus, emissió de fums, gasos d’efecte hivernacle o abocaments.
 • Es considera que els panells FV formen part de el tancament de la pèrgola quedant totalment integrats arquitectònicament a aquesta.

Què es va aconseguir fer?

 • S’estima que anualment aquesta instal·lació composta per 575 panells fotovoltaics policristal·lins generi 128.613 kWh / any, equivalent a el consum mitjà anual espanyol de 40 habitatges.
 • D’altra banda, la generació d’energia neta contribueix a la reducció de la petjada de carboni municipal aportant el seu granet de sorra en contra del canvi climàtic. La present actuació és assimilable a una petita central de producció elèctrica que injectarà l’electricitat produïda a la xarxa de distribució de BT.

Sector HORECA

Sostenibilitat Cadena Hotelera

La companyia compromesa amb crear valor per a tots els seus stakeholders buscant una diferenciació en el sector entre els hotels de 4 i 5 estrelles.

Punts clau

 • Vam dissenyar un pla de treball per fer més sostenibles els establiments hotelers, a partir de tres grans eixos: la reducció de l’impacte mediambiental, la col·laboració amb la societat i la promoció de models sostenibles, responsables i compartits.
 • Treballem des de l’inici coordinadament revisant la situació passada, present i futura. Estudis de l’entorn i competència. Així com els interessos dels grups de pressió.
 • Per descomptat, vam fer els càlculs, i es van marcar els objectius quantitatius i qualitatius, sempre des d’una perspectiva “show and tell”.

Què es va aconseguir fer?

En treball conjunt a la direcció, quadres mitjans i empleats, es va fer un quadre de la situació actual i es van veure els interessos i sensibilitats per al futur.

Dissenyem conjuntament unes metes reals i un pla d’inversió a 2, 5 i 10 anys.

En el pla de Sostenibilitat es van estudiar tant les activitats que optimitzaven les operacions, com fluxos de subministrament, millora d’instal·lacions, satisfacció i seguretat dels empleats, treball amb entitats del nostre entorn…

 • Petjada de carboni: Previsió de reducció de consum energètic d’origen fòssil d’un 40%
 • Reducció rebuig: Previsió del 25% menys d’aigua consumida i 30% reducció de residus
 • Millora d’imatge i confiança: Communication plan i reducció de el risc en reputació. Augment de rating creditici.

Sector Industrial

Gestió i Optimizació del Circulant

Europan S.A de C.V – Nord Amèrica, Mèxic

Companyia líder de mercat en el sector blanc, d’origen espanyol (Grup Prat Gouet) establerta a Ciutat de Mèxic amb filials a Centre Amèrica i el Brasil dedicada a la fabricació i comercialització d’equips de panaderia per als segments de fleca tradicional, semi-industrial i industrial.

Treballem activament la reestructuració organitzacional reduint en + de 15pp. els Opex.

Parlem d’una companyia amb un EBITDA ≈ 37%

Incidència en la gestió del balanç, actiu circulant mitjançant Finances Operatives.

Fonamental la implementació d’un nou sistema robust ERP que ens va proporcionar informació veraç a temps real + la implementació de metodologia de predicció de demanda optimitzant progressivament la major inversió de l’empresa, l’estoc de maquinària i recanvis.

Punts clau

 • Disseny de nova plataforma logística de producte acabat amb racks selectius doble reach i 346 posicions proporcionant agilitat en els processos de revisió i lliurament de comandes. Sistema FIFO x ubicacions matricials.
 • Estalvi del 50% en superfície (m2) d’ocupació de magatzems.
 • Reducció d’estoc – 17,5% interanual els 3 primers anys. Rotació 1 i 2.
 • Renegociació integral amb proveïdors reduint en + del 4% CMV.
 • Cubicatge optimitzat (m3) de tipus contenidors mitjançant programes informàtics.

Què es va aconseguir fer?

 • D’aquesta manera Oxigenàrem l’empresa amb major liquiditat, reduint considerablement les despeses financeres i vam desenvolupar i incorporar nous productes per atacar segments de mercat amb més marge net de venda.
 • Pel que el GMROI (Gross Margin Return on Investment) va créixer per sobre dels 32pp.
 • Es van arribar a doblar utilitats netes (Benefici Net).

Sector Sanitari

Construcció Clínica Regional a Nord Amèrica, Mèxic

Promotor: Fons Català de Cooperació i Desenvolupament Internacional, Col·legi d’Aparelladors / Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona i l’Ajuntament de la Garriga.
Col·laboració: Despatx d’Arquitectura de la Arquitecta Ligia García.

Disseny, càlcul i execució del projecte constructiu per a una clínica regional amb criteris òptims d’eficiència energètica, sostenibilitat i autogestió.

 • Nova cobertura sanitària que beneficiarà a una població estimada de 30.000 persones.
 • Utilització íntegra de recursos tècnics locals especialitzats, materials i maquinària per al 100% de la seva execució.
 • Projecte inclusiu amb la col·laboració de + de 25 professionals locals, gestores, caps d’obra, encofradors, instal·ladors, soldadors, etc.
 • Tipologia constructiva de forjat amb sistema aïllant de bigueta i cassetó de porexpan (EPS), similar a el sistema de forjat reticular alleugerit proporcionant aïllament tèrmic i acústic per a major confort.
 • Aprofitament d’aigua pluvial mitjançant sistema de recol·lecció en coberta de tela asfàltica EPDM i dipòsit auxiliar de 25m3.
 • Inclou sistema de bombeig per a ús d’aigua sanitària, neteja i regadiu.
 • Paviment continu multicapa resistent a agents químics millorant les condicions d’asèpsia en tot l’edifici.
 • Sistema ecològic de banys secs exteriors per a visitants permetent la generació d’abonaments i reduint el consum d’aigua.